01
01
01
01
HARLEY-DAVIDSON CLUB OF DENMARK
distrikt 1, Sjælland
hdcsj.dk / Nyheder i distrikt Sjælland / 2017 / Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling i Distrikt 1 Sjælland 2018

Tilbage

Generalforsamlingen afholdes lørdag den 10. februar 2018 kl. 14.00

Truelstrupvejen 4, 4130 Viby Sjælland

Dagsorden iht. Klubbens love:

A..............Valg af dirigent

B..............Bestyrelsens beretning

C..............Distriktsregnskab

D..............Forslag der ønskes indbragt for hovedgeneralforsamlingen

E..............Indkomne forslag vedrørende distriktet

F...............Valg til distriktsbestyrelsen

1...............Næstformand er på valg, Pia genopstiller

2...............Kasserer er på valg, Erla genopstiller ikke

3...............Bestyrelsesmedlem, 1. bestyrelsesmedlem på valg, 

                  Brian genopstiller ikke. Jeanette og Tommy stiller op til valg

                  af bestyrelsesmedlem.

4................Suppleanter, både 1. og 2. suppleant er på valg

5................Valg af bilagskontrollør, Bjarne Vinding genstiller,

                   Janne genopstiller ikke.

G................Eventuelt

 Forslag vedr. pkt. E der ønskes behandlet på distriktsgeneralforsamlingen skal være distriktsformanden i hænde senest 14 dage før afholdelse af generalforsamling.

Kun medlemmer, der har betalt kontingent for 2018, kan deltage i generalsamlingen.

Medbring gyldigt medlemskort eller gyldig indbetaling for 2018.

Med venlig hilsen

H-DCDK distrikt 1